Wednesday, July 15, 2009

CAPAL NABI

CAPAL NABI

SYEIKHULHADIS MAULANA ZAKARIA telah menterjermahkan perkataan ‘ni'al’ pada setiap hadis sebagai capal[sandal] karana bentuk bercabang dua yang diterangkan di dalam Mawawib jelas menggambarkanannya sebagai capal bukannya sepatu. Mungkinkah juga di uttar paradesh dan lain-lain negeri di india capal dipanggil juga sepatu, maka Syeikhulhadis menterjermahkannya sebagai sepatu.Gambar lakaran capal dan kelebihan serta keberkatannya telah di berikan dengan begitu terperinci didalam kitab Zadus Sai’d karangan Maulana Asyraf Ali Thanwi. Khasiatnya tidak putus-putus. Alim tersebut telah mengalaminya beberapa kali. Beliau berkata dengan menyimpan sebuah gambar lakaran capal ini seorang itu akan diberkati dengan ziarah [didalam mimpi] bertemu Rasulullah s.a.w akan dilepasi daripada ancaman kuku besi penzaliman, mencapai kemasyiran dan bertkaya didalam segala cita-cita melalui tawassul capal ini,. Kaedah ini juga diberikan didalan kitab kecil ini.

Bentuk capal

Qaradah r.a meriwayatkan bahwa beliau bertanya :”Bagaimana keadaan capal Rasulullah s.a.w?” beliau menerangkan :”Bagi setiap capal terdapat dua jaluran tali kulit.”
Hadis yang serupa diriwatkan oleh Abu Hurairahr.a:” Di tanah Arap keadaan capalnya berbeza dengan bentuk capal yang digunakan hari ini. Bentuk capal itu ialah dua jalur tali kulit dilekatkan ke tapak kulitnya seperti selipar sekarang. Ini adalah kerana pada zaman tersebut tidak ada sepatu seperti yang kita pakai hari ini.”Ibn Abbad r.a meriwatkan bahwa:” terdapat dua jalur tali kulit pada capal Rasulullah s.a.w.”
Nama salah seorang periwayat hadis ini ialah Haza[bermaksud tukang sepatu]. Sebenarnya beliau bukanlah tukang sepatu tetapi oleh kerana selalu berdampingan dengan tukang sepatu maka beliau digelar tukang sepatu kerana seorang itu tidak boleh terlepas daripada pengaruh benda-benda yang di dampinginya.

Larangan memakai sebelah capal
Abu Hurairah r.a meriwatkan bahwa Rasulullah s.a.w bersapda: “ Janganlah seorang itu berjalan dengan memakai sebelah capal; pakailah kedua-dua ataupun tanggallah kedua-duanya.” Daripada hadis ini jelaslah diketahui bahwa Rasulullah s.a.w tidak memakai sebelah capal ketika berjalan.Ada beberapa kewajaran yang mana Rasulullah s.a.w melarang perbuatan ganjil ini.
1. Perbuatan tersebut Nampak bodoh.
2. Menyusahkan ketika berjaln.
3. Langkah menjadi tidak seimbang dan boleh menyebabkan tergelincir dan cedera.
4. Kadangkala Rasullah s.a.w berjalan ‘berkaki ayam’ tatkala pergi beribadat.
5. Bentuk dua jalur tali itu ialah satunya mempunyai jalur tali di antara tumit dengan jari yang satu lagi di antara tengah-tengah capal dengan jari.

Anjuran yang dinyatakan dalam hadis ini patutlah dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Benarlah tidak menjadi apa-apa sekiranya seseorang itu memakai sebelah capal atau kasut. Perkara yang penting ialah jangan ada buruk laku atau tidak bertamadun didalam setiap perbuatan. Segala-galanya hendaklah dilakukan menurut tertib dan kaedah.Inilah yang menjadi alas an kepada ulama-ulama melarang memakai sebelah lengan baju sahaja ataupun sebelah sarung kaki, sama ada dipakai kedua-dua belah lengan baju atau sarung kaki atau tanggalkan kedua-duanya.

Makruh memulakan dengan sebelah kaki sebelah kiri
Diriwatkan daripada Jabir r.a bahwa Rasullah s.a.w telah melarang makan dengan tangan kiri dan menyarung capal dengan memulakan kaki kiri. Dengan sebab perintaah inilah maka memakan dengan tangan kiri dan mula memakai sesuatu daripada sebelah kairi merupakan perbuatan yang dibenci [makruh].

Mulakan memakai kasut dengan kaki kanan dan menanggalkannya dengan kaki kiri
“Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Apabila seseorang mahu memakai kasut, mulakan dengan kaki kanan dan apabila mahu menanggalkan kasut lakukanlah dengan kaki kiri . Jadi ketika kaki kanan didahulukan sedangkan apabila menanggalkannya didahulukan kaki kiri.”Tertibnya ialah apa saja yang mahu dipakai untuk perhiasan adalah mustajab [dipuji] memulakannya daripada sebelah kanan, jadi memakai seluar , kain, baju, kot, baju panas dan sebagainya dahuluikan yang kanan.

Jabis meriwatkan:
“Sesungguhnya Nabi s.a.w melarang seseorangjuapun makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sebelah capal.”
Ketika keluar masjid adalah mustajab keluar mendahulukan kaki kiri. Letakkan kaki kiri di atas capal [kasut] kemudian langkah kaki kanan terus sarung kekasut kanan. Sarungkan kaki kiri ke kasut kiri.

‘Aisyah r.a meriwatkan bahwa: “Rasulullah s.a.w seboleh-bolehnya memulakan sesuatu dari sebelah kanan, menyikat, memakai kasut, berwuduk, dan hampir-hampir di dalam semua perkara .”

Daripada ungkapan “seboleh-bolehnya” menggambarkan bahwa jika seseorang itu memulakan memakai dengan kaki kiri disebabkjan sesuatu kecatatan atau alas an , tidaklah mendatangkan apa –apa akibat.

Amalan yang mustajap ialah tatkala menanggalkan kasut atau capal hendaklah dimulakan dengan kaki kanan.

Bentuk capal Rasulullah s.a.w bertali dua kulit
Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa: “Capal Rasulullah s.a.w mempunyai dua tali kulit. Beginilah ju ga capal yang di pakai oleh Saiyidina Abu Bakar dan Umar r.a . Capal yang bertali satu telah dimulakan oleh Saiyidina Usman r.a.”

Penjelasan:
1. Perbuatan Saiyidina Usman r.a adalah di atas alasan supaya orang ramai tidak memikirkan hanya perlu memakai capal bertali dua sahaja
2. Bagi ni'al ada disebut di dalam kitab Lam e al durari. Terdapat juga perbezaan di antara ni'al Arab dan ni'al India. Di Arab ni'al membawa maksud capal sedangkan di india ia bermaksud kasut.

Capal bertali satu bukanlah makruh. Pada zaman tersebut lazimnya capal bertali dua, maka sebab itu Rasulullah s.a.w. juga memakai capal bertali dua.

Ni'al al-Musthofa s.a.w. 1


Sandal/Capal Junjungan menjadi simbol kepada para pencinta baginda bahawasanya segala tindak-tanduk, amal-perbuatan, bahkan apa saja hendaklah sentiasa atas jalan dan di bawah qadam Junjungan s.a.w. agar tidak tersimpang perjalanan menuju keredhaan Allah. Kemuliaan Junjungan tiada tara, sehingga Junjungan tidak diperkenankan Rabbul 'Izzah untuk menanggalkan sandal baginda sehingga pertemuan di tempat pertemuan "qaba qawsaini aw adna" sandal masih berada di tapak kaki Junjungan. Sehebat-hebat mahkota para raja dan pemerintah tidak dapat melawan kemuliaan yang telah dicapai oleh sandal Junjungan s.a.w. Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika Ya Shohiban Na'lain. (Gambar sekadar hiasan)

Ni'al al-Musthofa s.a.w. 2


Lakaran Ni`al al-Mustafa s.a.w. yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad Redha Khan Barelwi dan ditulis padanya bait-bait syair dalam bahasa Urdu yang menyanjung Junjungan al-Mustafa s.a.w. Syaikhul Hadits Maulana Zakaria al-Kandahlawi dalam catatannya untuk kitab "Syamail at-Tirmidzi" menyatakan:- "Gambar lakaran capal dan kelebihan serta keberkatannya telah diberikan dengan begitu terperinci di dalam kitab "Zadus Sa`id" karangan Maulana Asyraf 'Ali Thanwi (rahmatullah 'alaihi). Khasiatnya tidak putus-putus. Alim tersebut telah mengalaminya beberapa kali. Beliau berkata dengan menyimpan sebuah gambar lakaran capal ini seseorang itu akan diberkati dengan ziarah bertemu Rasulullah, akan dilepasi daripada ancaman kuku besi penzalim, mencapai kemasyhuran dan berjaya di dalam segala cita-cita melalui tawassul capal ini. " Moga kita juga dapat memperolehi keberkatan ini, jika belum, bersabarlah mungkin belum ada rezeki, mungkin kecintaan belum benar-benar tulus, mungkin kekotoran jiwa belum memungkinkan pertemuan dengan sebersih-bersih dan sebaik-baik makhluk. Nartaji minkas syafa`ah, Ya RasulAllah.

Ni`al al-Musthofa s.a.w. 3


Malam ini 27 Rajab, umat sibuk memperingati Isra` dan Mi'raj Junjungan. Kemuliaan Junjungan terlalu amat sehingga apa sahaja bersama Junjungan turut menjadi mulia, seperti diisyaratkan oleh ayat "al-ladzi baarakNaa haulahu" (yang Kami, yakni Allah, berkati sekitarnya"), jika ayat tersebut menceritakan keberkatan Masjidil Aqsa, maka Junjungan s.a.w. ini kemuliaannya keberkatannya keagungannya melebihi segala selain Allah s.w.t., fikirkanlah wahai saudara lalu jadikanlah dirimu berada dalam daairah sekitar Junjungan s.a.w. dan sekitar pewaris dan khalifah Junjungan. Kemuliaan Junjungan tertumpah sehingga ke ni`alnya yang dibawa bersama menghadap Rabbul Jalil sehingga lakaran ni`al tersebut yang dilakar demi kecintaan kepada tuan empunyanya mengandungi keberkatan dan rahsia yang sukar diungkapkan. Lakaran ni`al Junjungan Nabi s.a.w. mempunyai rahsia dan keistimewaan di kalangan sebahagian ulama sehingga ianya dijadikan simbol bagi Usrah Dandarawi (iaitu pengamal Thoriqat Ahmadiyyah Rasyidiyyah Dandarawiyyah) di Mesir. Antara kelebihannya ialah seperti diceritakan oleh Imam al-Qasthaalani dalam kitabnya "al-Mawaahibul Laduniyyah" juz ke-2 mukasurat 174:-

Dan di antara kelebihannya yang telah dicuba manfaat dan keberkatannya ialah apa yang dikisahkan oleh seorang syaikh yang sholeh, Abu Ja'far Ahmad bin Abdul Majid:- "Aku telah membuat mitsal ni`al ini untuk seorang muridku, maka dia telah berjumpa denganku pada suatu hari dan berkata:- "Kelmarin aku telah melihat keberkatan ni`al ini yang ajaib. Isteriku telah ditimpa sakit yang berat sehingga hampir-hampir binasa, maka aku letakkan mitsal ni`al tersebut pada tempat sakitnya dan berdoa "ALLAHUMMA ARINIY BARAKATA SHOHIBI HADZAN-NA'LI" ( Ya Allah, tunjukkanlah aku keberkatan tuan empunya ni`al ini, yakni Junjungan Nabi s.a.w.), lalu dia disembuhkan Allah pada waktu itu juga.

Telah berkata Abu Ishaq:-"Telah berkata Abul Qaasim bin Muhammad:-"Di antara yang telah mujarrab keberkatannya ialah sesiapa yang membawanya bersama dengan niat untuk mengambil berkat, jadilah dia selamat daripada kejahatan penjahat, memperolehi kemenangan ke atas musuh dan mendapat penjagaan daripada syaitan yang jahat serta dipelihara daripada kedengkian orang-orang yang hasad. Dan jika dibawa oleh orang perempuan hamil yang sedang sakit hendak bersalin pada sebelah kanannya, nescaya dipermudahkan urusannya tersebut dengan pertolongan dan kekuatan Allah."

Saudara, inilah antara penyaksian ulama kita berhubung lakaran ni`al al-Musthofa s.a.w. Percaya atau tidak terpulanglah, "al-madad fil masyhad fil I'tiqaad nailul murad" ("Bantuan/ Sokongan sekadar penyaksian dan dalam pegangan teguh tercapainya tujuan"). Untuk pengetahuan, Imam al-Qasthaalani adalah seorang ulama terbilang, pemuka ilmu hadits dan fiqh mazhab Syafi`i. Antara gurunya ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari dan as-Sakhawi. Banyak mengarang kitab antara yang masyhur ialah "Irsyadus Sari fi syarhi Shohihil Bukhari" merupakan syarah Shohih Bukhari dalam 10 jilid besar dan "al-Is`aad fi talkhis al-Irsyad" merupakan furu' feqah Syafi`i. Maka terpulanglah. Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin 'Alaika, Ya Shohibal-Mi'raaj. Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin 'Alaika, Ya Shohiban-Na'lain. (Jutaan sholawat dan salam untukmu Wahai Tuan Empunya Mi'raaj; Jutaan sholawat dan salam untukmu Wahai Tuan Empunya Dua Ni`al).


Ni`al al-Musthofa s.a.w. 4


Rupa bentuk lakaran ni`al yang tercatat dalam kitab "Jawahirul Bihar" karangan Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani.

Menurut Kiyai Haji Abdul Jalil Bakri, Mudir Pesantren Darut Tauhid, Brongkal, Pagelaran, Malang, Jawa Timur, sebahagian ulama menyatakan bahawa antara kelebihan timtsal / lakaran / gambaran / mitsal ni`al Junjungan s.a.w. adalah:-

1. Apabila timtsal ni`al ini disimpan dalam rumah, maka rumah tersebut selalu mendapat perlindungan Allah dari berbagai marabahaya seperti kebakaran, kecurian dan sebagainya, serta penghuni-penghuni rumah tersebut akan memperolehi rahmat, barakah, keamanan, selama di rumah tersebut tiada suatu apapun yang menjadi pantangan masuk malaikat rahmat ke dalamnya.
2. Apabila timtsal ini dibawa berpergian, maka perjalanannya diberkati dengan keamanan dan selamat serta berhasil.

3. Apabila timtsal ini ditaruh di badan orang sakit, maka insya-Allah cepat disembuhkan Allah dengan keberkatan Sayyidina Empunya Ni`al.

Sandal Junjungan Mahkota Kemegahan

Sekadar Hiasan

Ulama membuat lakaran atau imej sandal Junjungan s.a.w. demi kecintaan kepada Junjungan s.a.w. sehingga merasakan sandal di telapak kaki Junjungan s.a.w. lebih mulia dan lebih bertuah daripada diri mereka. Hal ini amat payah untuk difahami oleh orang - orang yang tidak mengenal cinta dan orang yang tidak pernah mengecap fana-ur-rasul. Perhatian diberikan hatta ke sandal Kekasih s.a.w. bukan kerana sandal tetapi kerana yang empunyanya. Tulusnya cinta pada Sang Kekasih telah menyebabkan keberkatan. Berbagai ulama telah mengarang berbagai kitab mengenai lakaran sandal atau ni`al al-Mustafa s.a.w. ini. Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani memperkatakannya serta membawa nukilan berbagai ulama dalam kitabnya "Jawahirul Bihar" jilid ke-3, Maulana Asyraf Ali Thanwi dalam "Zadus Sa`id", Imam Ibnu 'Asakir dalam kitabnya "Timtsalu Na'l an-Nabiy", Imam Ibnu Muqri dalam kitabnya "Qurratul Aynayn fi Tahqiq Amr an-Na'layn", Imam Abul Abbas al-Maqqari dalam kitabnya "Fathul Muta`al fi Madhin-Ni`al", Imam al-Qashthalani dalam kitabnya "Mawahibul Laduniyyah" dan ramai lagi. Insya-Allah, jika diizinkan Rabbul Jalil kan kucuba mengutarakan serba sedikit mengenai keberkatannya buat renung sahabat yang berhajat. (Gambar sekadar hiasan)

Rujukan entri Ni`al al-Musthofa s.a.w. 1, 2, 3, 4 dan Sandal Junjungan Mahkota Kemegahan adalah dari http://bahrusshofa.blogspot.com/search/label/Ni%60al

8 comments:

 1. masih menerima tempahan untuk individu?

  ReplyDelete
 2. RM1++.00 DI kedai MASJID SRI PETALING,KUALA LUMPUR

  ReplyDelete
 3. Bolehkah mempercayai sesuatu benda boleh menyebabkan Allah mentaqdirkan sesuatu kebaikan atau keburukan ? ..... tidakkah ianya merupakan suatu talbisuliblis

  ReplyDelete
 4. Rosak Islam disebabkan oleh golongan2 sebegini..tak ubah mempercayai tangkal

  ReplyDelete
 5. betul tu... mempercayai itu dan ini boleh memberi mudarat atau keberkatan itu sama la dengan mempercayai tangkal.
  Persoalan yang timbul adalah,
  "Adakah Rasulullah S.A.W sendiri yang buat capalnya? dan Adakah Capal Rasulullah s.a.w berbeza bentuknya dan binaannya berbanding dengan orang lain di zamannya?" kalau rasulullah juga memakai capal yang sama dengan orang lain... apa beza khasiatnya? yang nyatanya... kalau kita tiru apa yang rasulullah s.a.w buat... kita dapat pahala mengikut sunnah...

  ReplyDelete